Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

annaa
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed vianebthat nebthat

April 20 2018

annaa
Reposted fromFlau Flau viaEtnigos Etnigos
annaa
3388 9ea5
Reposted fromEtnigos Etnigos
annaa
4484 9d8b 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
annaa
9966 1fec 500
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
annaa
annaa
4752 797c 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
annaa
3213 6049
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaatranta atranta
annaa
3474 dcbd 500
Reposted fromexistential existential viaatranta atranta
annaa
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.
To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej.
Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, Żyj wystarczająco dobrze
annaa
off to the world
Reposted fromcats cats

April 15 2018

annaa
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
annaa
0641 0de9
Reposted fromEtnigos Etnigos viakittylitter kittylitter
annaa
1764 227c
annaa
annaa
annaa
5543 8f90 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
annaa
3514 e86c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
annaa
1662 6151 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
annaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl